Ano ang mas pinapanood ninyo?

Tuesday, October 2, 2012

Plagiarism also a crime under Cybercrime law - DOJPlagiarism also a crime under Cybercrime law - DOJ

So sino dapat ang unang kasuhan??? Dapat yatang matakot si Sen.Titi Sotto sa CyberCrime Law. 

No comments: